Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, ТОО «СП КАЗГЕРМУНАЙ» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту РООС к рабочему проекту «Обустройство водозаборной скважины BW-5 на м/р Аксай». Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по адресу: г.Кызылорда, ул.Байсеитова, дом 12. А также по e-mail: effect_g@inbox.ru. Сот:+77770676529

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «КАЗГЕРМУНАЙ» БҰ ЖШС-і Ақсай кен орнында BW-5 сужинағыш ұңғыманы салу жұмыстарын жүргізу жобасына толықтыру жұмыстаныра «Қоршаған ортаны қорғау» бөліміне жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды. Ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қ. Байсеитова к. 12 үй және effect_g@inbox.ru. электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: +77770676529

28.03.2019 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»