Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, АО «ПККР» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту ОВОС к групповому техническому проекту на строительство разведочно-эксплуатационных скважин глубиной 1500м(+/-250) на месторождении КАРАБУЛАК на контрактной территории №4539 (Карагандинская обл. Республика Казахстан)». Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по e-mail: effect_g@inbox.ru. Контактный телефон: 87770676529.

 

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «ПҚҚР» АҚ-ы  №4539 келісім шарт бойынша Қарабулақ кен орнында тереңдігі 1500м(+/-250)  барлау-пайдалану ұңғымаларын жүргізу жұмыстарына  «Қоршаған ортаға әсерін бағалау» жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды. Ұсыныстар мен ескертулер effect_g@inbox.ru электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: 87770676529.

 

16.07.2019 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»