Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, АО «НК «КОР» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту ОВОС к «Проекту ликвидации последствий деятельности недропользования на месторождении Ащисай.
Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по адресу: г.Кызылорда, ул.Байсеитова, дом 12. А также по e-mail: bmproductionastana@gmail.com. Контактный телефон: 87057399554.

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы № 204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «КОР» АҚ» ЖШС-і «Ащысай кен орнында жер қойнауын пайдалану қызметінің салдарын жою жобасына» «Қоршаған ортаға әсерін бағалау» жобасының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.
Ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қ. Байсеитова к. 12 үй және bmproductionastana@gmail.com электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: 87057399554.

12.08.2019 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»