Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, ТОО «Компания «PROFIT» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проектуПредОВОС к «Проекту разведочных работ по оценке залежей углеводородов на контрактной территорий ТОО «Компания «PROFIT»».
Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по адресу: г.Кызылорда, ул.Байсеитова, дом 12. А также по e-mail:Safia_astana@mail.ru. Контактный телефон: 87017209595

«Компания «PROFIT» ЖШС-і ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «Компания «PROFIT» ЖШС-нің келісім-шарт аумағындағы көмірсутектер шоғырларын бағалау бойынша барлау жұмыстары»жобасына «Қоршаған ортаға әсерін алдын ала бағалау» жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.
Ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қ. Байсеитова к. 12 үй және Safia_astana@mail.ru электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: 87017209595

11.10.2019 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»