Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, ТОО «КазНедраПроект»проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проектуОВОС к «Техническому проекту на бурение разведочной скважины с глубиной 2800м на месторождении Бектас Северный ТОО «КазНедраПроект» в Кызылординской области».
Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по адресу: г.Кызылорда, ул.Байсеитова, дом 12. А также по e-mail: bmproductionastana@gmail.com. Контактный телефон: 87057399554.

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «КазНедраПроект» ЖШС-і «Қызылорда облысындағы «КазНедраПроект» ЖШС Солтүстік Бектас кен орнында 2800 м тереңдігі мен барлау ұңғымасын бұрғылауға арналған Техникалық жобаға» «Қоршаған ортаға әсерін бағалау» жобасының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.
Ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қ. Байсеитова к. 12 үй және bmproductionastana@gmail.com электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: 87057399554.

28.11.2019 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»