В соответствии экологических требований ТОО «КазЭкоСервис ЛТД» проводит общественное слушание по проекту «Строительство полигона, расположенного на 121 км автотрассы Кызылорда-Кумколь Сырдарьинского района Кызылординской области».Всем заинтересованным гражданам и общественным объединениям предоставляется возможность получить информацию по данному объекту и выразить свое мнение.Место проведение:17 июня 2020 года в 15:00 часов,г.Кызылорда, ул. Жахаева д. 66 кв.3. Ответственным за проведение общественного слушания определенэколог отдела государственной экологической экспертизыУПР ТлеукабыловаГулсаним, контактный телефон: 8(7242)605369. Электронная почта, где принимаются замечания и предложения: raihan_74@mail.ru, контактный телефон 87056776323. Электронная версия проекта размещена на интернет-ресурсе: http://www.gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-tabigat

«КазЭкоСервис ЛТД» ЖШСэкологиялық талаптарына сәйкес «Қызылорда облысы, Сырдария ауданында Қызылорда-Құмкол жолтрассасында 121км орналасқан полигон құрылысы» жобасы бойынша қоғамдық тыңдау өткізеді. Нысандар бойынша ақпарат алуға және өз пікірін білдіруге барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлестіктерге мүмкіндік беріледі. Өткізілетін орны: 2020 жылдың 17маусымында 15.00-де Қызылорда қаласы, Жахаевкөшесі, 66/3 өтеді.Жауапты:Қоғамдық тыңдауды жүргізу және ескертулер мен ұсыныстарды қабылдау үшінТРБ мемлекеттік экологиялық сараптама бөлімінің экологы ТлеукабыловаГулсаним болып табылады. Байланыс телефоны: 8(7242)605369.Пікірлер мен ұсыныстар raihan_74@mail.ruпоштасына жолданады, байланыс телефоны 87056776323.Материалдар электронды түрде http://www.gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-tabigatинтернет-ресурсында орналастырылды.

21.05.2020 — В соответствии экологических требований ТОО «КазЭкоСервис ЛТД»