Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, АО «ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту ОВОС к «Проекту ликвидации последствий разведки на Контрактной территории №1928».
Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по адресу: г.Кызылорда, ул.Байсеитова, дом 12. А также по e-mail: murat.u@mail.ru. Контактный телефон: +7/701/9993252.

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ» АҚ «№1928 келісімшарт аумағында барлау салдарын жою жобасына» «Қоршаған ортаға әсерін бағалау» жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.
Ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қ. Байсеитова к. 12 үй және murat.u@mail.ru. электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: +7/701/9993252.

04.09.2020 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»