Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, АО «НК «КОP» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту ОВОС к «Групповому техническому проекту на бурение скважин глубиной 1250+/-250м на месторождении Ащисай».
Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по адресу: г.Кызылорда, ул.Байсеитова, дом 12. А также по e-mail: bmproductionastana@gmail.com. Контактный телефон: 87057399554.

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «НК «КОP» АҚ «Ащысай кен орнында тереңдігі 1250+/-250 м ұңғымаларды бұрғылауға арналған топтық техникалық жобаға» «Қоршаған ортаға әсерін бағалау» жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.
Ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қ. Байсеитова к. 12 үй және bmproductionastana@gmail.com электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: 87057399554.

06.10.2020 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»