В соответствии требованиям Экологического кодекса РК ФЛ «Р.К.Дулдул» проводит общественное слушание по проекту «Строительство пристройки к существующей инновационной школе-лицей «Ziyatker» по адресу г. Кызылорда улица Есен Демисинова №36».
Всем заинтересованным гражданам и общественным объединениям предоставляется возможность получить информацию по данному объекту и выразить свое мнение.
Дата, время и место проведение: 17 марта 2021 года в 10:00 часов, г.Кызылорда, ул.Жахаева, 66/3.
Ответственным за организацию общественного слушания является эколог Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области (УПРиРП) Жолдасбекова Аружан, контактный телефон: 8(7242) 60-53-69.
Электронная почта УПРиРП, где принимаются замечания и предложения: prd@korda.ov.kz.
Электронная версия проекта размещена на интернет-ресурсе: http://gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-tabigat?lang
Адрес, где можно ознакомиться с бумажным вариантом проекта: г.Кызылорда, ул.Жахаева, 66/3.
Проведение государственной экологической экспертизы предусматривается в частной экспертизе.
Заказчик: ФЛ «Р.К.Дулдул». Телефон 8(7242)29-04-04
Электронная почта Заказчика, где принимаются замечания и предложения: zisschool@mail.ru
Разработчик проекта: ТОО «KZ-Zhoba». Контактные телефоны: 87777830386

«Р.К.Дулдул» ЖТ ҚР-ның Экологиялық кодексіне сәйкес «Қызылорда қаласы, Есен Демисинов көшесі, No36 мекен-жайында жұмыс істеп тұрған «Зияткер» инновациялық мектеп-лицейіне кеңейту құрылысы» жобасы бойынша қоғамдық тыңдау өткізеді. Нысандар бойынша ақпарат алуға және өз пікірін білдіруге барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлестіктерге мүмкіндік беріледі.
Күні, уақыты және орны: 2021 жылдың 17 наурызында сағат 10.00-де Қызылорда қаласы, Жахаев кошесі 66/3
Жауапты: Қоғамдық тыңдауды ұйымдастыру және ескертулер мен ұсыныстарды қабылдау үшін Қызылорда облысы табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының экологы Жолдасбекова Аружан жауапты, байланыс телефоны: 8 (7242) 60-53-69.
Пікірлер мен ұсыныстар prd@korda.ov.kz поштасына жолданады.
Материалдар электронды түрде http://gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-tabigat?lang интернет-ресурсында орналастырылды.
Қағаз күйінде жобмен танысатын мекен-жай: Қызылорда қаласы, Жахаев кошесі 66/3.
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік органның атауы: Жеке сараптамада қарастырылады
Тапсырыс беруші: «Р.К.Дулдул» ЖТ. Байланыс телефоны: 8(7242)29-04-04
Тапсырыс берушіyің пікірлер мен ұсыныстар қабылдайтын поштасы zisschool@mail.ru
Жобаны әзірлеуші ТОО «KZ-Zhoba». Телефон: 87777830386

16.02.2021 — В соответствии требованиям Экологического кодекса РК ФЛ «Р.К.Дулдул»