ТОО «АUTOGAS RETAIL» проводит общественные слушания в форме открытых собраний по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) на рабочие проекты: 1) «Реконструкция автозаправочной станции по адресу: Кызылординская область, г. Кызылорда, пр. Назарбаева, здание 9»; 2) «Реконструкция автозаправочной станции по адресу: Кызылординская область, г. Кызылорда, ул.Бейбитшилик д.57».». Слушания состоятся 31 марта 2021 года в 11:30 по адресу: г.Кызылорда, ул.Байсеитова 12.
Электронная версия проекта размещена на интернет-ресурсе: http://gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-tabigat. Электронная почта Заказчика, где принимаются замечания и предложения: daulet_kozhakhmetov_87@mail.ru, gul_shat_k@mail.ru.

«АUTOGAS RETAIL» ЖШС «1) Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Назарбаев дыңғылы, 9 ғимаратта орналасқан автокөліктерге жанармай құю станциясын қайта құру; 2) Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Бейбітшілік көшесі, 57 үй орналасқан автокөліктерге жанармай құю станциясын қайта құру жобаларына қоршаған ортаға әсерді бағалау (ҚОӘБ) бойынша ашық кездесулер түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізеді. Тыңдаулар 2021 жылы 31 наурызда сағат 11: 30-де Қызылорда қаласы, Байсеитова 12 үй мекен-жайы бойынша өтеді. Пікірлер мен ұсыныстар prd@korda.ov.kz поштасына жолданады. Материалдар электронды түрде http://gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-tabigat?lang интернет-ресурсында орналастырылды. Тапсырыс берушіyің пікірлер мен ұсыныстар қабылдайтын поштасы daulet_kozhakhmetov_87@mail.ru, gul_shat_k@mail.ru/

22.02.2021 — ТОО «АUTOGAS RETAIL»