Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, АО «СНПС-Ай Дан Мунай» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту ОВОС к «Проекту ликвидации последствий деятельности недропользования месторождения Блиновское».
Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по адресу: г.Кызылорда, ул.Байсеитова, дом 12. А также по e-mail: bmproductionastana@gmail.com. Контактный телефон: 87057399554.

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «СНПС-Ай Дан Мунай» АҚ «Блиновское кен орнының жер қойнауын пайдалану қызметінің салдарын жою жобасына» «Қоршаған ортаға әсерін бағалау» жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.
Ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қ. Байсеитова к. 12 үй және bmproductionastana@gmail.com электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: 87057399554.

29.04.2021 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»